Alcazar fick den stora äran att göra Allsångsscenen är din

Alcazar Allsångscenen är din. Allsång på Skansen

Alcazar Allsångscenen är din. Allsång på Skansen

 

Alcazar Young guns Allsång på Skansen

Alcazar Young guns Allsång på Skansen

image